Sở Y tế triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 26-12, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019; công bố kết quả khảo sát sự hài long của người dân về dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ y tế năm 2020. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Năm 2019, ngành Y tế đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, mang lại hiệu quả rõ nét trong phòng chống dịch bệnh. Ngành Y tế tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; chú trọng công tác tuyển dụng, thu hút, đãi ngộ và đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực cho các cơ sở y tế; tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh... Qua đó, chất lượng khám và chữa bệnh không ngừng được nâng cao. Trên các lĩnh vực công tác: quản lý y dược, an toàn thực phẩm, phục hồi chức năng,... được đẩy mạnh, thực hiện tốt. Các chỉ tiêu y tế thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2020, ngành Y tế xác định tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường hoạt động y tế dự phòng. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt hạng I, quy mô 1.000 giường bệnh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2017-202. Triển khai Đề án thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2020-2025 và nhân rộng đến các bệnh viện tuyến tỉnh. Nâng cao năng lực cho các cơ sở khám và chữa bệnh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh... Phấn đấu tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi duy trì dưới mức 10/1.000 trẻ; tỷ suất chết mẹ/100.000 trẻ đẻ ra sống duy trì ở mức dưới 40/100.000; nâng tỷ lệ giường bệnh lên 28,8 giường/vạn dân; tỷ lệ bác sĩ đạt 10 bác sĩ/vạn dân; 90,8% trạm y tế có bác sĩ làm việc và 90,8% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế…

Qua cuộc khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2019, tập trung vào các vấn đề: sự minh bạch thông tin, thủ tục khám bệnh, điều trị, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ, thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của cán bộ y tế…, kết quả cho thấy, tỷ lệ hài lòng chung về dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng được cải thiện, với tỷ lệ hài lòng đạt 81,1%, tăng 3,4% so với năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả của ngành Y tế thời gian qua. Đồng chí đề nghị toàn ngành tiếp tục rà soát và phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thi đua khắc phục những khó khăn, hạn chế, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu y tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Ngoài ra, ngành cần tiếp tục đổi mới công tác quản trị, quản lý nhà nước về y tế trên tinh thần cầu thị, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ. Thực hiện tốt công tác dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thay đổi từ nhận thức đến hành động của người dân trong công tác phòng bệnh. Nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực, đặc biệt cần đề ra giải pháp giữ chân cán bộ y tế có tay nghề, chuyên môn cao. Tích cực phối hợp nâng cao tỷ lệ bảo phủ BHYT toàn dân. Đồng chí cũng lưu ý Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần tập trung các giải pháp khắc phục những nội dung tỷ lệ hài lòng thấp, những bất cập, hạn chế trong quá trình hoạt động đáp ứng tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.