Phòng Kê khai và Kế toán thuế Cục Thuế tỉnh luôn tận tụy làm tốt nhiệm vụ chuyên môn theo gương Bác Hồ

Thực hiện Chỉ thị 05/2016-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phòng Kê khai và Kế toán thuế (KK&KTT)-Cục Thuế tỉnh đã xây dựng mô hình: “Mỗi đảng viên, công chức là một tuyên truyền viên tận tụy phục vụ người nộp thuế (NNT), đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế”. Sau một năm triển khai thực hiện, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Cục Thuế tỉnh, được NNT đồng tình, ủng hộ.

Phòng KK&KTT có 8 công chức, thực hiện nhiệm vụ của 4 lĩnh vực công tác chính có liên quan đến NNT, bao gồm: Công tác đăng ký thuế; xử lý hồ sơ khai thuế, nộp thuế; xử lý hồ sơ hoàn thuế và công tác thống kê thuế - kế toán thuế trong phạm vi Cục Thuế tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, phòng KK&KTT đã đăng ký học tập và làm theo Bác với mô hình xây dựng: “Mỗi đảng viên, công chức là một tuyên truyền viên tận tụy phục vụ NNT, đi đầu trong cải cách TTHC thuế”, nội dung gắn với chuyên đề năm 2019 và nhiệm vụ cụ thể để đảng viên, công chức trong phòng làm theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Mực, Trưởng phòng KK&KTT, cho biết: Thực hiện mô hình đảng viên, công chức trong phòng xem vướng mắc của NNT như một phần vướng mắc của cơ quan thuế. Bởi có thể do các nguyên nhân chính sách, pháp luật về thuế quy định chưa thật sự rõ ràng; cũng có thể đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tế; cần được ghi nhận một cách cụ thể để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đảng viên, công chức trong phòng phải nắm rõ về chức trách, nhiệm vụ để hướng dẫn, hỗ trợ NNT đến liên hệ công việc. Giao tiếp theo quy định văn hóa công sở, tôn trọng và tận tụy phục vụ người dân và NNT; luôn lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Không được gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt vận dụng mô hình học tập Chỉ thị 05-CT/BCT vào công việc, trong năm 2019, Phòng KK&KKT đã chủ động tham mưu thực hiện nhiều giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Cụ thể, triển khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là chỉ tiêu giao dịch điện tử giữa cơ quan Thuế và NNT trong lĩnh vực như: Đăng ký thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, nộp thuế và hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT điện tử và lộ trình theo Quyết định số 2710/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 – 2020. Phòng đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các đơn vị liên quan trong việc giải quyết các thủ tục đăng ký thuế cho các doanh nghiệp mới thành lập, rút ngắn thời gian giải quyết trong 1 ngày làm việc so với quy định của Chính phủ (từ 1 đến 2 ngày); năm 2019, đã thực hiện giải quyết cấp mới 583 mã số thuế cho doanh nghiệp; làm thủ tục giải thể cho 110 doanh nghiệp.

Về công tác quản lý KK&KTT, phòng thực hiện rà soát, đối chiếu và cập nhật kịp thời các thông tin về NNT vào ứng dụng quản lý thuế của ngành, đảm bảo công tác quản lý, đôn đốc tờ khai được chính xác, phù hợp với hoạt động của NNT; 100% doanh nghiệp đang hoạt động nộp hồ sơ khai thuế điện tử, đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và các ngân hàng thương mại; 100% hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp đề nghị hoàn xuất khẩu và đề nghị hoàn dự án đầu tư được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả bằng phương thức điện tử, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đến cuối tháng 10-2019, tiếp nhận bằng phương thức điện tử: 64 hồ sơ, với tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn 2.322,6 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực, việc làm thường xuyên cho đảng viên, công chức của Cục Thuế tỉnh nói chung và Phòng KK&KTT nói riêng. Với mô hình triển khai trên, đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức và hành động; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, tận tụy với công việc và thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, mang lại hiệu quả cao về mọi mặt. Đây cũng là việc làm thường xuyên hàng ngày, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, cuộc sống của đảng viên, công chức, lan tỏa ra toàn xã hội và đặc biệt là sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân về sự nỗ lực công chức thuế, cơ quan thuế trong công cuộc cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế.

Ghi nhận kết quả học tập và làm theo Bác, trong giai đoạn từ năm 2017-2019, tập thể Phòng KK&KTT nhiều lần được chọn xây dựng điển hình tiên tiến cấp Đảng bộ Cục Thuế tỉnh; 2 cá nhân trong phòng được chọn là điển hình hình tiên tiến của Đảng bộ Cục Thuế 2018 và 2019. Phòng KK&KTT được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen về Tập thể lao động xuất sắc; giai đoạn 2013-2018 được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.