Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 17-12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh (CVĐ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ CVĐ chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2019, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, cùng với sự quản lý, điều hành ngày càng hiệu quả của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận, đoàn thể, sở, ngành nên đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng Việt. Thông qua CVĐ, các hội chợ, phiên chợ, các đợt đưa hàng Việt về nông thôn đã giúp người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu, nhận biết các mặt hàng sản xuất trong nước và sản phẩm của các vùng miền; doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất được tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, kích thích phát triển sản xuất, mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng và dần hình thành vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu cho hàng Việt. Tuy vậy, công tác tuyên truyền về CVĐ ở một số địa phương, doanh nghiệp có lúc chưa thường xuyên, liên tục; việc tổ chức hội chợ, phiên chợ, chuyến hàng Việt về nông thôn, miền núi chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng; chính sách, nguồn lực hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến thương mại tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn một số hạn chế...

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, BCĐ CVĐ tiếp tục tuyên truyền các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện CVĐ và tăng cường sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của các thành viên BCĐ, Mặt trận, đoàn thể trong công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân hiểu và coi việc dùng hàng Việt Nam là nghĩa vụ, trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc. Các sở, ban ngành chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ và động viên doanh nghiệp trong nước có các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, chợ truyền thống, các chương trình quảng bá hàng Việt....

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai CVĐ năm 2019. Đồng chí đề nghị các thành viên BCĐ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo các ngành tham mưu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, quảng bá hàng Việt, tổ chức các hội chợ, các đợt đưa hàng Việt về nông thôn. Cùng với đó, BCĐ CVĐ cũng cần quan tâm đề xuất hỗ trợ thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hoá; kiện toàn BCĐ CVĐ các cấp và rà soát phân công nhiệm vụ cho các thành viên…