Tổ chức Hoạt động hè năm 2020 với chủ đề “Vui tươi, an toàn, lành mạnh”

Ban Chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hoạt động hè năm 2020 với chủ đề “Vui tươi, an toàn, lành mạnh” trên quy mô toàn tỉnh. Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 1-6-2020 đến 31-7-2020.

Theo kế hoạch, năm 2020, phấn đấu 7/7 huyện, thành phố tổ chức trại hè kỹ năng cho thiếu nhi; 7/7 huyện, thành phố có một hoạt động trang bị kỹ năng sống và phòng chống đuối nước và tai nạn, thương tích, phòng chống xâm hại cho trẻ em và xây dựng mới ít nhất 1 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư (ưu tiên tại các xã, phường, thị trấn chưa xây dựng điểm vui chơi mới cho thiếu nhi); 100% xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo và có kế hoạch triển khai hoạt động hè, trong đó 75% duy trì sinh hoạt hè hàng tuần cho thanh thiếu nhi; huy động trên 35% học sinh, sinh viên tại địa phương tham gia các hoạt động hè; cấp tỉnh tổ chức ít nhất 1 chương trình toạ đàm hoặc diễn đàn Lãnh đạo tỉnh lắng nghe trẻ em nói hoặc 1 hoạt động chăm sóc trẻ em.

Các thanh thiếu niên tham quan triển lãm văn hóa Chăm tại Nhà bảo tàng tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Việc tổ chức các hoạt động hè nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thanh thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè. Đồng thời, tạo môi trường, sân chơi thu hút, tập hợp đông đảo học sinh, sinh viên, thành thiếu niên, nhi đồng, tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích...