Sớm đưa nước sạch đến các hộ dân khu phố 12, thị trấn Phước Dân

Nước sạch để sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân, nhưng hiện tại một số hộ dân khu phố 12, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) vẫn chưa có hệ thống nước sạch để sinh hoạt khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trước kiến nghị của người dân, vừa qua UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo ngành liên quan sớm triển khai việc đưa nước sạch về cho người dân.

Theo tìm hiểu, khu phố 12, thị trấn Phước Dân được tách ra từ khu phố 4 vào năm 1999, với trên 300 hộ và hơn 600 nhân khẩu. Trước khó khăn của người dân, Ban Quản lý khu phố đã nhiều lần kiến nghị lên UBND thị trấn, UBND huyện và UBND tỉnh. UBND tỉnh đã yêu cầu phòng Kinh tế hạ tầng Ninh Phước, Công ty Cấp nước Ninh Thuận và sở Xây dựng khảo sát và thi công hệ thống đưa nước sạch đến người dân. Trong năm 2018, Công ty Cấp nước Ninh Thuận đã triển khai lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt đến cho phần lớn các hộ dân khu vực này. Tuy nhiên, hiện tại một số hộ dân khu phố 12, nằm trên trục Tỉnh lộ 703 tiếp tục kiến nghị Công ty Cấp nước Ninh Thuận triển khai đường ống nước sinh hoạt đến các hộ dân.

Qua trao đổi với ông Trương Thanh Đạm, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ninh Phước được biết, hiện nay các hộ dân nằm trên Tỉnh lộ 703 vẫn chưa có nước sạch sinh hoạt là do khu vực này nằm trong hành lang đường bộ của Tỉnh lộ 703. Để tiến hành đưa hệ thống nước sạch đến với người dân, Công ty Cấp nước Ninh Thuận cần có bản vẽ thiết kế, dự trù kinh phí, được cấp phép xây dựng và phải được Sở Giao thông vận tải thông qua mới được tiến hành. Trước chỉ đạo của UBND tỉnh và nhu cầu bức xức của người dân, ngày 22-11, UBND huyện đã mời các đơn vị là Công ty Cấp nước Ninh Thuận, Sở Giao thông vận tải và địa phương cùng phối hợp làm việc. Theo đó, qua thống nhất, hệ thống nước sạch nằm trên trục Tỉnh lộ 703 có chiều dài trên 1,5km và dự kiến nằm trong hành lang của Tỉnh lộ 703 nên để triển khai, Công ty Cấp nước Ninh Thuận sớm gửi hồ sơ về Sở Giao thông vận tải xem xét các phương án triển khai sao cho hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến việc bảo trì, kết cấu hạ tầng cũng như an toàn đường bộ. Nếu thiết kế đảm bảo các yêu cầu, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành cấp phép theo quy định để Công ty cấp nước Ninh Thuận tiến hành triển khai đường ống.

Từ thực tế trên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan cần sớm triển khai các thủ tục cần thiết để xây dựng hệ thống nước sạch đến với các hộ dân khu phố 12, thị trấn Phước Dân đảm bảo ổn định cuộc sống và sức khỏe của người dân.