Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Phát huy vị thế đầu tàu kinh tế của tỉnh

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, cùng các giải pháp cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển phù hợp với tình hình thực tế; sự thống nhất, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị, năm 2019, Tp. Phan Rang-Tháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế. Tổng giá trị sản xuất các ngành trên 15.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: thương mại–dịch vụ, chiếm tỷ trọng 62,7%, công nghiệp–xây dựng, chiếm 30%.

TP. Phan Rang - Tháp Chàm xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: V.Miên

Đồng chí Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Xác định là năm chạy nước rút để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, năm 2019, thành phố đã tập trung mạnh mẽ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để đầu tư, hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, chất lượng cuộc sống người dân. Với tổng mức đầu tư toàn xã hội trong năm ước đạt trên 3.800 tỷ đồng, thành phố đã tu sửa, nâng cấp, xây dựng nhiều công trình dân sinh, hạ tầng đô thị. Các dự án trọng điểm, nhất là các dự án khu đô thị, khu dân cư, hạ tầng giao thông... được đẩy nhanh tiến độ góp phần tạo diện mạo khang trang, hiện đại, mở rộng không gian đô thị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nhất là trên lĩnh vực thương mại-dịch vụ. Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Chính phủ được quan tâm thực hiện tốt góp phần tích cực hỗ trợ, giải quyết các vấn đề vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp (DN) ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời thu hút và huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển trên địa bàn. Trong năm, thành phố đã cấp mới 825 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn gần 380 tỷ đồng, nâng tổng số DN của toàn thành phố hiện lên khoảng 1.000 DN, chiếm 40% DN toàn tỉnh. Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thương mại; triển khai thực hiện các giải pháp bình ổn giá, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Không chỉ gia tăng về số lượng, điều đáng ghi nhận đó là các cơ sở, DN từng bước hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ để tăng doanh thu, lợi nhuận. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong năm ước đạt 17.350 tỷ đồng, tăng 15,3% so cùng kỳ, trong đó kinh tế tư nhân chiếm gần 50%; cá thể chiếm 44,8%; xét theo ngành: thương nghiệp chiếm 86,5%, khách sạn-nhà hàng chiếm 9,2% và dịch vụ- du lịch chiếm 4,3%.

Ngành công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng khá, đạt 13,5%. Trong đó ngành công nghiệp tăng 10,9%, tập trung vào các sản phẩm chủ lực: chế biến hạt điều, thủy sản, may, bia...; xây dựng tăng 18%. Có được kết quả này là nhờ thành phố tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất; bên cạnh đó có nhiều công trình dự án, khu đô thị tiếp tục được khởi công và nhu cầu xây dựng nhà ở trong nhân dân ngày càng nhiều nên đã góp phần tăng trưởng các ngành này.

Năm 2019, tổng thu ngân sách thành phố đạt 529 tỷ, đạt 102,2%, trong đó thu theo phân cấp ước đạt 260 tỷ, đạt 110,2% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72,7 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,39%.

Đồng chí Bùi Văn Phú, cho biết thêm: Thành phố vẫn giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả tỉnh. Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, để tạo bước đột phá đáp ứng yêu cầu phát triển đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân có sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa. Về phát triển kinh tế, năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, các DN mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hút đầu tư. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 11-12%. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; giải quyết những vần đề bức xúc về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, nâng các tiêu chí đô thị loại II. Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội, gắn phúc lợi xã hội, quan tâm giải quyết việc làm, chăm lo cho người nghèo, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 83,6 triệu đồng/người/năm.