Kết quả hoạt động các khu, cụm công nghiệp tỉnh năm 2019

Theo đánh giá của Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, trong năm 2019, tuy các doanh nghiệp (DN) còn một số khó khăn nhất định trong hoạt động, nhưng được sự quan tâm của tỉnh, nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ DN được triển khai đã tạo động lực cho các DN trong các khu, cụm công nghiệp của tỉnh hoạt động ổn định, đóng góp chung vào tăng trưởng của ngành Công nghiệp tỉnh nhà, góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH, HĐH.

Theo danh mục các KCN thành lập mới và mở rộng đến năm 2020, tỉnh ta được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch 4 KCN, với tổng diện tích trên 1.680 ha, gồm: KCN Du Long: 407 ha; KCN Thành Hải: 78 ha; KCN Phước Nam: 370ha và KCN Cà Ná: 827 ha . Đến nay có 3 KCN đã được thành lập (KCN Cà Ná chưa thành lập) và 2 KCN đã chính thức đi vào hoạt động: KCN Thành Hải và KCN Phước Nam. Riêng KCN Thành Hải hiện đã có 10 DN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và KCN Phước Nam có 4 DN đang hoạt động. Qua con số thống kê, trong năm 2019, doanh thu của các DN trong các KCN ước đạt 2.458,6 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch năm; thu nộp ngân sách gần 600 tỷ đồng, đạt trên 102% so với kế hoạch được giao. Hiện nay, các DN đã thu hút 2.874 lao động vào làm việc, đạt 117% so với kế hoạch năm. Riêng về CCN, toàn tỉnh quy hoạch còn 7 CCN, đã thành lập được 3 CCN và 1 CCN đã đi vào hoạt động… Riêng các CCN trên địa bàn tỉnh đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh bàn giao về cho Sở Công Thương quản lý theo quyết định của UBND tỉnh.

KCN Thành Hải thu hút nhiều doanh nghiệp vào hoạt động. Ảnh: Văn Nỷ

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án, trong năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tham mưu cấp mới và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án, với tổng vốn 175 tỷ đồng; thẩm định thiết kế cơ sở 2 dự án; thẩm định thiết kế thi công 3 dự án; cấp phép xây dựng cho 5 công trình và kiểm tra nghiệm thu đưa vào hoạt động 2 dự án; thực hiện cấp giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 4 dự án. Đến nay, có 3 dự án đang triển khai xây dựng tại KCN Thành Hải, gồm: Dự án Nhà máy Sản xuất măng tây; Dự án Nhà máy in offset và bao bì giấy; Dự án Nhà máy sợi Ninh Thuận. Riêng Dự án Nhà máy sản xuất rượu Vodka Nga đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Ngoài ra có 2 dự án đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2019, gồm các hạng mục công trình thuộc Dự án Nhà máy Chế biến nha đam của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (giai đoạn 3); Dự án Nhà máy Bê tông nhựa nóng, bê tông tươi, sản xuất cấu kiện đúc sẵn, gạch lát nền, các sản phẩm mạ kẽm-sơn tĩnh điện và trang trí nội thất (giai đoạn II) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân.

Để tạo điều kiện cho các DN trong KCN hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã phối hợp cùng các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho DN phát triển; tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết,tháo gỡ khó khăn cho DN như: Giải quyết đơn giá nước cho Công ty TNHH Thông Thuận và Công ty TNHH Bia Sài Gòn Ninh Thuận; giải quyết kiến nghị cho Công ty CP Giống cây trồng Đông Nam về việc thuê thêm đất để mở rộng dự án tại CCN Tháp Chàm; đề xuất giải quyết các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, .. nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN hoạt động tốt, yên tâm sản xuất, kinh doanh. Đã phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tốt công tác PCCC, an ninh trật tự, nhằm tránh trường hợp cháy nổ xảy ra cũng như đảm bảo về ANTT trong KCN, CCN…

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hoạt động các KCN của tỉnh, nhằm thu hút các nhà đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhanh tiến độ dự án hạ tầng và xúc tiến đầu tư vào KCN Du Long; phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cà Ná trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Cà Ná. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu phương án đề xuất UBND tỉnh xử lý chậm tiến độ đối với Dự án hạ tầng KCN Phước Nam theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện đầu tư hạ tầng KCN Thành Hải theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, theo dõi, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị cho DN theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020 và Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN. Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh cương quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, phấn đấu thu hút đầu tư lấp đầy 100% diện tích cho thuê tại KCN Thành Hải.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể, tin rằng trong năm 2020, hoạt động các KCN của tỉnh sẽ tiếp tục được hoàn thiện, đạt hiệu quả cao hơn nữa, qua đó góp phần tạo bước đột phá trong phát triển ngành Công nghiệp tỉnh nhà theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.