Khai mạc kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X

Sáng ngày 9-12, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười một - kỳ họp cuối năm 2019. Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp lần thứ mười một có nhiều nội dung quan trọng, tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; thảo luận, phân tích, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; xem xét và thông qua 21 Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Với nhiều nội dung quan trọng đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu kỹ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, thẳng thắn, chất lượng, đúng trọng tâm các nội dung trình tại kỳ họp, để HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua đảm bảo các nghị quyết khi ban hành được khả thi, đúng sát với tình hình thực tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X.

Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Với tinh thần chủ động trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp, Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, đến cuối năm 2019, trong tổng số 15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, dự kiến tất cả đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó: Lĩnh vực kinh tế có 5/5 chỉ tiêu đạt và vượt; xã hội có 6/6 chỉ tiêu đạt kế hoạch và môi trường có 4/4 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Kết quả trên góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 13,18%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 33%; công nghiệp-xây dựng chiếm 27%; dịch vụ chiếm 40%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.050 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 22.500 tỷ đồng. Giải quyết việc làm mới trong năm cho khoảng 17.174 người. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 1,6%, còn 6,74%. Hoạt động tài chính, ngân hàng ổn định và tăng trưởng. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá, đến 31-10-2019 có 459 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 3.691 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động hiện có lên 3.153 doanh nghiệp. Các lĩnh vực xã hội như: Giáo dục và Đào tạo, khoa học công nghệ, y tế; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng được quan tâm thực hiện. Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tại kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X.

Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, UBND tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11-12%. GRDP bình quân đầu người đạt 59 - 60 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 28-29%, công nghiệp - xây dựng chiếm 31-32%, dịch vụ chiếm 39-40%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.500 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 23.000 – 25.000 tỷ đồng. Giải quyết việc làm mới cho khoảng 16.500 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) từ 1-1,5%. Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình hợp vệ sinh đạt 80%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 49-50%...

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở và kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19-12-2016 về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tóm tắt 20 tờ trình dự thảo các nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, về phí, lệ phí, mức chi, cơ chế, chính sách, sửa đổi, bổ sung quy hoạch trên địa bàn tỉnh và nghe lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo các nghị quyết nêu trên.

Kết thúc phần báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh họp phiên nội bộ xem xét, miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với ông Lê Đình Cẩn và miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh đối với các ông, bà: Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Châu Thanh Hải, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Châu Thị Thanh Hà, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Trịnh Minh Hoàng, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đến tuổi nghỉ hưu và chuyển công tác khác.

Kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 làm việc đến ngày 11-12-2019. Báo Ninh Thuận tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc trong các số báo tiếp theo.