Thanh niên Việt Nam đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”.

Xung kích trên mọi mặt trận

Xung kích, tình nguyện đã trở thành một phẩm chất tốt đẹp, được trao truyền qua nhiều thế hệ; là điểm tựa vững chắc cho tuổi trẻ hôm nay vững bước cùng dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngay từ khi đất nước còn chìm đắm trong đêm trường nô lệ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh thức tỉnh, giác ngộ, thanh niên Việt Nam đã tin tưởng, đi theo Đảng, cùng với nhân dân cả nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành độc lập dân tộc, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, tiếp nối truyền thống ông cha, với tinh thần và ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và những phong trào cách mạng: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”… thanh niên Việt Nam đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên thắng lợi vĩ đại, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nhắc tới thanh niên Việt Nam trong giai đoạn này là nhắc tới những tấm gương anh hùng tuổi trẻ như: Lý Tự Trọng, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Thùy Trâm...

Thanh niên tình nguyện lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt giúp nhân dân xã An Hải (Ninh Phước) chống hạn. Ảnh: V.M

Bước vào thời kỳ mới, thanh niên Việt Nam luôn kiên định với ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH; đi đầu trong công cuộc đổi mới. Bằng niềm tin, trí tuệ và sức trẻ, thanh niên Việt Nam đã góp phần quan trọng đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội, vững bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Tiếp nối truyền thống của các lớp đàn anh đi trước, thanh niên Việt Nam luôn nêu cao lòng yêu nước, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng; tình nguyện vì cộng đồng; đến những nơi gian khó, đảm nhận những việc mới, việc khó; tiên phong trong ứng dụng khoa học-công nghệ, đi đầu trong xây dựng xã hội học tập, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh... tuổi trẻ Việt Nam luôn luôn là lực lượng hùng hậu, xung kích, sáng tạo, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước.

Những đóng góp của thanh niên được thể hiện rõ thông qua các chương trình hành động tiêu biểu, như: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”, “Góp đá xây Trường Sa”; các phong trào: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Sinh viên 5 tốt”, “3 trách nhiệm”, “Sáng tạo trẻ”... Đặc biệt, từ năm 2012, hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được triển khai rộng rãi với hàng chục triệu lượt thanh niên tham gia. Qua đó, đã thực hiện hơn 3,4 triệu công trình thanh niên các cấp, với tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 170.000 thanh niên; triển khai 14 làng thanh niên lập nghiệp; tổ chức trên 87.000 các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và phổ cập tin học, ngoại ngữ cho hơn 3 triệu đoàn viên, thanh niên...

Cùng với đó, trải qua 20 năm triển khai, đến nay Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã trở thành phong trào rộng lớn trong thanh niên mang lại nhiều kết quả to lớn. Đã có khoảng 673.000 công trình thanh niên được thực hiện với tổng kinh phí 4.000 tỷ đồng; sửa chữa và làm mới trên 287.000 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa trên 182.000 nhà dân, xây dựng mới trên 67.000 nhà dân; tổ chức trên 21.000 đội hình tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chữa bệnh cho 14 triệu người dân, khám chữa bệnh miễn phí cho 5 triệu người dân; tổ chức hiến máu nhân đạo thu hút 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thu được 1,8 triệu đơn vị máu…

Những năm qua, nhiều đội thanh niên, sinh viên tình nguyện đã không ngại khó khăn, gian khổ để đến với đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng để có các hoạt động thiết thực giúp đỡ bà con như dạy học, làm nhà cửa, khám chữa bệnh... Nhiều trí thức trẻ trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội đã về tận những nơi khó khăn, gian khổ, cầm tay, chỉ việc, giúp bà con nông dân, người dân phát triển kinh tế.

Ngoài ra, không ít bạn trẻ có trình độ học vấn cao sẵn sàng gia nhập quân đội, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với thanh niên trong nước, đóng góp vào sự lớn mạnh của đất nước, còn có lực lượng trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Với sự tham gia của lực lượng trí thức ở nước ngoài các lĩnh vực, như hợp tác và chuyển giao công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng; tư vấn chính sách; nghiên cứu-triển khai... không ngừng phát triển và mang lại những giá trị to lớn...

Phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong thời kỳ hội nhập

Hiện nay, thanh niên Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 30 có khoảng 22.600.000 người, chiếm 23,5% dân số cả nước.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của thanh niên, Đảng ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng ta đã triển khai nhiều nghị quyết, chủ trương về công tác thanh niên, giáo dục thế hệ trẻ và đạt những kết quả tốt, như: Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030”. Hệ thống pháp luật, công tác quản lý nhà nước về thanh niên cũng ngày càng được hoàn thiện và phát triển hơn.

Với vai trò là trường học xã hội của thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn phấn đấu làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp giáo dục đoàn viên thanh niên. Thông qua các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Với sự hỗ trợ từ nhiều phía, cùng với sự phát triển của đất nước, thanh niên có sự phát triển toàn diện, trình độ học vấn được nâng lên, tầm vóc và thể chất được cải thiện. Phần lớn thanh niên hiện nay tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có chí tiến thủ, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp. Lòng nhân ái, tính tích cực chính trị-xã hội và tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ; đã và đang xuất hiện lớp thanh niên tiên tiến, đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên thờ ơ với thời cuộc, sống ích kỷ, lo thụ hưởng, phai nhạt lý tưởng, sa đà vào các tệ nạn xã hội...

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế và phát triển, với vai trò xung kích, sáng tạo, là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi thành phần thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng”,  “vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc.

Theo đó, cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội thông qua các cuộc vận động thanh niên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất; đa dạng hóa các phong trào tình nguyện tham gia xóa mù chữ, xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục ở cơ sở, phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, biển, đảo của Tổ quốc...

Đối với mỗi thanh niên, cần nhận thức đúng về vai trò của mình, nỗ lực rèn luyện phẩm chất và năng lực, ra sức thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, khoa học-kỹ thuật và công nghệ; không ngừng thu đua trong lao động sản xuất; tăng cường tham gia vào các hoạt động xã hội, đoàn thể nhằm tạo lập cuộc sống tốt cho bản thân, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của đất nước.