Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư Dự án điện khí LNG Cà Ná

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND làm việc với các nhà đầu tư để nghe báo cáo đề xuất về phát triển dự án điện khí LNG Cà Ná.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Trung Nam; tổ hợp nhà đầu tư Siemens, Total, Novatek, Zurabecheft và Tập đoàn Gulf đã thông tin đến các đại biểu tham dự các báo cáo đề xuất đầu tư của các liên doanh về tổng quan của dự án, địa điểm xây dựng; quy mô công suất và sự cần thiết của dự án; phương án đấu nối và giải tỏa công suất; sơ bộ phương án bố trí tổng mặt bằng; các giải pháp kỹ thuật và công nghệ; đánh giá sơ bộ về tác động môi trường trong quá trình triển khai dự án và kế hoạch thực hiện...

 

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND làm việc với các nhà đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo đề xuất của các nhà đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của các nhà đầu tư về Dự án điện khí LNG Cà Ná; đồng thời, khẳng định tầm quan trọng của dự án sau khi triển khai sẽ thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Trên cơ sở các báo cáo, đề xuất của các nhà đầu tư về dự án điện khí LNG Cà Ná, tỉnh sẽ tiếp thu và tổng hợp để trình Chính phủ phê duyệt để sớm triển khai dự án. Song song đó, UBND tỉnh cũng sẽ xin ý kiến của Tỉnh ủy thuê tư vấn nước ngoài để lập quy hoạch chi tiết dự án dựa trên cơ sở các báo cáo của các nhà đầu tư theo hướng bền vững, hiệu quả và không gây tác động đến môi trường.