Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo

LTS: Theo kế hoạch Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11- 12, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ đưa ra bàn thảo và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND xung quanh vấn đề này.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết các nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này. Những vấn đề được xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh?

 - Đồng chí Trần Minh Lực: Trong kỳ họp này, HĐND sẽ thảo luận, đánh giá, giám sát, bàn thảo về kết quả thực hiện kinh tế-xã hội năm 2019 và bàn nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; thảo luận, xem xét thông qua kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở và kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19-12-2016 về phát triển triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; thảo luận và quyết định Ban hành 21 quyết định về cơ chế, chính sách thực thi pháp luật trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, trong đó có các nghị quyết quan trọng như: Đầu tư công, phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, thu chi ngân sách năm 2020; Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đường đôi phía Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, kênh chuyển nước Tân Giang-Sông Biêu; Quy định về chức danh, số lượng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh cũng thực hiện công tác nhân sự đối với chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: H.Nỷ

Những vấn đề xem xét thảo luận quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng. Về tình hình kinh tế-xã hội năm 2019, là năm tăng tốc bứt phá trên các lĩnh vực để đạt mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2015-2020, do vậy kinh tế-xã hội cần đánh giá sâu kỹ, thực tế, khách quan những chỉ tiêu đạt được và đẩy mạnh quyết tâm cao hơn thực hiện chỉ tiêu còn hạn chế, khó khăn. Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế khả quan, tăng trưởng đạt trên 13,29%, thu ngân sách đạt 4.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư tăng cao, việc làm mới tăng. Tuy nhiên, một số lĩnh vực còn khó khăn, hạn chế; kỳ họp giám sát chặt chẽ, từ đó để định hướng phát triển kinh tế-xã hội theo giai đoạn tiếp theo. Về các nghị quyết, HĐND sẽ xem xét ban hành đảm bảo quy trình, thủ tục khả thi, sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Đối với những nghị quyết chính sách cần phải có đánh giá tác động của chính sách đối với các đối tượng được điều chỉnh, đảm bảo nghị quyết sau khi ban hành được áp dụng ngay trong thực tiễn.

* Phóng viên: Thời gian qua, HĐND đã theo dõi giám sát, đôn đốc các sở ngành, cơ quan chức năng trả lời những ý kiến cử tri như thế nào? Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã được triển khai như thế nào?

- Đồng chí Trần Minh Lực: Trong năm qua, HĐND đã theo dõi, giám sát, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan chức năng trả lời những kiến nghị của cử tri đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, các nội dung bám sát, nổi cộm, kéo dài chậm giải quyết được ưu tiên xem xét giải quyết sớm, dứt điểm. Công tác tổng hợp, đôn đốc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đã được thực hiện thông qua hoạt động giám sát, khảo sát, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND định kỳ hàng tháng. Nội dung văn bản trả lời các sở, ngành, cơ quan chức năng tập trung vào những vấn đề cử tri kiến nghị quan tâm. Kết quả tiếp thu, xem xét giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử thi đạt trên 95%.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động HĐND, trong đó hoạt động kỳ họp được quan tâm chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn. Các Đại biểu HĐND tỉnh các đại biểu là thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp chuẩn bị kỹ tất cả các nội dung liên quan. Kỳ họp này tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và triển khai hiệu quả phần mềm ứng dụng tạo điều kiện theo dõi, xây dựng nghị quyết và gửi tài liệu kỳ họp. Tất cả tài liệu được gửi qua mạng công nghệ thông tin và đại biểu sử dụng nghiên cứu qua máy tính bảng để tham gia kỳ họp. Theo tôi, công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 11 đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và sẽ diễn ra thành công.