Xây dựng hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới thuộc tỉnh

Ngày 6-12, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia chương trình con người và sinh quyển (MAB) Việt Nam do GS.TS Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch MAB Việt Nam làm trưởng đoàn về việc Xây dựng hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới thuộc tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc và Tp. Phan Rang – Tháp Chàm.

Theo đề xuất của MAB Việt Nam, Khu dự trữ sinh quyển thế giới thuộc tỉnh sẽ lấy lâm phần Vườn Quốc gia (VQG) Núi Chúa làm vùng lõi. Ngoài khu vực VQG Núi Chúa, không gian Khu dự trữ sinh quyển bao gồm cả cộng đồng dân cư, thiết chế văn hóa- xã hội, không gian địa lý của các huyện vùng đệm gồm: Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

 

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trình bày các tiêu chí, lộ trình xây dựng hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới thuộc tỉnh; các chuyên gia, các nhà khoa học và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, phân tích những thông tin cần thiết trong quá trình lập hồ sơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập Khu dự trữ sinh quyển thế giới thuộc tỉnh là rất cần thiết nhằm bảo tồn phát triển đa dạng sinh học trong khu vực; đồng thời quảng bá hình ảnh, giá trị đa dạng sinh học của tỉnh, nâng cao trách nhiệm của các bên tham gia; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân. Đồng chí đánh giá cao Đoàn công tác đã hỗ trợ, tư vấn về các bước triển khai lập hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới; thống nhất về phương pháp, các bước triển khai trong thời gian tiếp theo; đề xuất với Ủy ban Quốc gia UNESCO tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng hồ sơ được thuận lợi và đúng trình tự. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh có liên quan cần phối hợp tốt trong việc cung cấp thông tin xây dựng và hoàn thiện hồ sơ theo đúng kế hoạch đề ra. Phấn đấu hoàn thành và nộp hồ sơ chính thức trước ngày 30-8-2020.