Cánh đồng điện gió

Ơi cánh đồng điện gió

Quay suốt bốn mùa xanh

Xóm làng em ở đó

Hương lúa chín thơm lành.

Ngơ ngẩn bước chân anh

Một chiều qua Phương Cựu

Tua bin quay vĩnh cửu

Nguồn điện sáng quê hương.

Khúc tình ca yêu thương

Trên cánh đồng điện gió.

Mùa xuân về chạm ngõ

Thao thức nụ cười em!