Một thuở ban đầu

Ánh trăng cuối mùa hao khuyết.

Bỏ quên lặng lẽ bên đường.

Cánh hoa chớm tàn xuân sắc.

Chắc gì còn đẫm mùi hương?

Để rồi… năm tháng, gió sương.

Để rồi… nhạt phai màu úa.

Để rồi… mất đi mới nhớ.

Bỏ quên một thuở ban đầu.