Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 199/2019-KH/TU quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (MT).

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm tục, sâu rộng Chỉ thị số 36-CT/TW, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh đối với công tác phòng, chống và kiểm soát MT. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn MT. Tập trung đấu tranh, triệt phá các tổ chức, đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất MT. Ngăn chặn có hiệu quả nguồn MT thẩm lậu vào trong tỉnh. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất MT, chất gây nghiện, chất hướng thần. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, làm giảm số người nghiện MT mới. Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Để thực hiện được mục tiêu trên, các nhiệm vụ, giải pháp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra, cụ thể: Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát MT. Hằng năm phải có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo; định kỳ hàng tháng hoặc hằng quý, nghe báo cáo và cho ý kiến cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống MT. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình MT tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Lấy hiệu quả của công tác phòng, chống MT trên địa bàn được giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng các địa phương hàng năm.

Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống MT; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống MT.

Tiếp tục kiến nghị sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống MT để đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống MT, nhất là kiến nghị, sửa đổi quy định theo hướng cần có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất MT; tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác lập hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung; bổ sung kịp thời vào danh mục quản lý đối với những tiền chất, chất MT mới. Rà soát, khắc phục nhưng sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, nhất là quản lý xuất nhập khẩu, quản lý tiền chất MT, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động tại địa bàn tỉnh... không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là thanh thiếu niên về hiểm họa MT. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống MT tại địa bàn cơ sở. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng, chống MT.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng chương trình hành động, tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống MT” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có MT.

Phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát MT của lực lượng Công an nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển MT xuyên quốc gia. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về MT; triệt xóa các tụ điểm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất MT, nhất là trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ...). Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm về MT, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội về MT mà có.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích tái trồng cây có chứa chất MT.

Đánh giá toàn diện công tác cai nghiện MT để có sự điều chỉnh cho phù hợp theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện có hiệu quả, chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai. Đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất MT, tập trung ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với người nghiện MT, không để phát sinh tội phạm. Tăng cường các nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát MT.

* Trong năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 28 vụ án /29 bị cáo, trong đó tội tàng trữ trái phép chất MT 9 vụ /9 bị cáo. Các vụ án về MT được Toàn án hai cấp xử lý nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo sự ổn định bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

* Năm 2019, tình hình tội phạm MT trên địa bàn tỉnh tavẫn diễn biến hết sức phức tạp. Qua rà soát thống kê hiện có 1.142 đối tượng liên quan đến MT tại 50/65 xã, phường, thị trấn, tăng 501 đối tượng so với năm 2018. Đáng chú ý là xuất hiện tình trạng người nước ngoài lợi dụng hình thức thuê mỏ đá ở vùng hẻo lánh để sản xuất MT với quy mô lớn.