Hoạt động của các ngành, địa phương

* Năm 2019, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối mạnh, trong đó khu vực du lịch, dịch vụ phát triển khá . Nguồn cung hàng hóa dồi dào, do đó tình hình giá cả tương đối ổn định, hàng hóa được lưu thông thông suốt, không có sự gia tăng đột biến làm ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2019 ước đạt 22,85 nghìn tỷ đồng, tăng 14,37% so với năm 2018. Trong đó ngành kinh tế thương nghiệp đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,61%, tăng 14,36%; khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành đạt 3,39 nghìn tỷ đồng, chiếm 14,83%, tăng 14,21%; dịch vụ đạt 1,96 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,56%, tăng 14,7% so với cùng kỳ. 

Đông đảo người dân mua sản phẩm tiêu dùng tại siêu thị. Ảnh: Văn Nỷ

* Ngày 5-12, huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng cho lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể và 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Luật an ninh mạng có 7 Chương, 43 Điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng; quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật An ninh mạng có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2019. Qua hội nghị nhằm giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ an ninh mạng khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.