Đề xuất của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở

Theo chương trình giám sát chuyên đề về “Thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở giai đoạn 2016 đến tháng 6-2019 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19-12-2016 của HĐND tỉnh về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh”, từ ngày 31-10 đến 8-11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc tại một số huyện, thành phố và một số cơ quan, đơn vị. Đặc biệt ngày 18-11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND tỉnh về nội dung chuyên đề trên.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong giai 2016 đến tháng 6-2019, công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị có chuyển biến tích cực, đã hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống hạ tầng đô thị và khu dân cư nông thôn. Nhà ở nông thôn từng bước thực hiện xây dựng theo quy hoạch, hình thành các điểm dân cư nông thôn có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội thiết yếu, bảo đảm phù hợp mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, từng bước triển khai Chương trình hỗ trợ về nhà ở, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đã quản lý, sử dụng hiệu quả, hoàn thành hỗ trợ 2.239 căn nhà cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người có công với cách mạng. Ngoài ra từ nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn các thành phần kinh tế của cộng đồng dân cư đã đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào quản lý khai thác sử dụng các dự án nhà ở xã hội như: Khu nhà D7-D10, khu Phú Thịnh và Hacom Gala City. Bên cạnh đó đã thu hút, kêu gọi đầu tư 11 dự án khu đô thị, khu dân cư chủ yếu nằm trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Đầu tư xây dựng chung cư đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.Ảnh: Văn Nỷ

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND, đến thời điểm hiện nay, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 19,6 m2/sàn/người, trong đó đô thị đạt 24 m2/sàn/người, nông thôn đạt 17,2 m2/sàn/người; diện tích sàn nhà ở là 11.573.000 m2 sàn, đạt 110% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tính đến tháng 6-2019, toàn tỉnh có diện tích sàn nhà ở tăng thêm 2.461.329 m2 sàn/23.896 căn, đạt 82,4% so với chỉ tiêu nghị quyết đến năm 2020, trong đó diện tích sàn nhà ở xã hội tăng thêm 159.619 m2 sàn (đạt 48%), nhà ở công vụ thực hiện 2.360 m2 sàn (đạt 80,8%), nhà ở tái định cư thực hiện 2.240 m2 sàn (đạt 78%) và nhà ở riêng lẻ thực hiện diện tích sàn tăng thêm được 2.297.110 m2 sàn (đạt 86,5%). Các khu đô thị, khu dân cư mới được hình thành với hạ tầng kỹ thuật tương đối hiện đại, xanh, sạch, đẹp; các dự án nhà ở xã hội đang triển khai, từng bước giải quyết một phần nhu cầu nhà ở dành cho các đối tượng xã hội.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, trên cơ sở giám sát trực tiếp, giám sát qua báo cáo và qua làm việc với UBND tỉnh, Đoàn giám sát HĐND tỉnh nhận thấy còn một số hạn chế, bất cập cần tập trung chỉ đạo khắc phục trong thời gian đến. Cụ thể công tác phối hợp giữa các sở ngành và UBND các huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Việc dành một phần diện tích chưa đảm bảo đủ 20% quỹ đất cho xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 10-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Việc thực hiện đấu giá sử dụng đất, tạo vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu quy hoạch dân cư được phê duyệt còn thiếu sự chỉ đạo cụ thể, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là người thu nhập thấp không có khả năng tham gia đấu giá. Kết quả thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đạt thấp, chưa đáp ứng yêu cầu so với các đề án được phê duyệt.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 31-5-2013 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19-12-2016 của HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện về phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đối với HĐND các cấp, Đoàn giám sát đề nghị tăng cường hoạt động giám sát trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn giám sát đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở.

Riêng đối với UBND tỉnh, do hiện nay trên địa bàn tỉnh còn khoảng trên 7.000 hộ dân cư có nhu cầu về đất ở, nhà ở hoặc ở tạm bợ, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đề xuất đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nhà ở đến tận người dân nhằm tạo đồng thuận thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương. Trong đó đáng chú ý là đề xuất tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan có chức năng tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý về nhà ở.