Ninh Phước: Phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

Ngày 5-12, UBND huyện Ninh Phước tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước đã kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ và nhân dân đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về tác hại của ma túy, mại dâm và các biện pháp dự phòng lây nhiễm. Vận động tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường sự hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ cho những người bị nhiễm HIV/AIDS và chống sự phân biệt kỳ thị đối với người bị nhiễm HIV/AIDS; tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng và tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại địa phương.

Đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019.