Ban Dân tộc tỉnh: Tọa đàm truyền thông vùng dân tộc thiểu số

Ngày 3-12, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Tọa đàm truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh.

Theo báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, trong giai đoạn 2018-2022, công tác thông tin tuyên truyền đối với công tác dân tộc nói chung và đồng bào DTTS nói riêng đã đạt kết quả tốt. Báo Ninh Thuận đã đăng tải nhiều tin, bài phản ánh tình hình phát triển kinh tế, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng chương trình truyền hình bằng tiếng dân tộc với tổng thời lượng 52 giờ/năm, trong đó bao gồm tiếng Chăm và Raglai. Ngoài ra các đài truyền thanh huyện, thành phố và các đài truyền thanh cơ sở tiếp âm, phát sóng đến vùng đồng bào DTTS, miền núi theo đúng quy định.

Tiến sĩ Trịnh Quang Cảnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) và lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã liên hệ ngành mình, đóng góp nhiều ý kiến đánh giá thực trạng, những vấn đề cấp bách đặt ra trong công tác truyền thông ở vùng DTTS tỉnh. Qua đó, Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu, tổng hợp, bổ sung vào nội dung thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông ở vùng DTTS tỉnh trong thời gian tới.