Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 29-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và phường Đông Hải tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường Đông Hải, gồm: Nguyễn A (khu phố 10), Trần Thanh Hùng (khu phố 2), Phạm Thị Thu (khu phố 5). Tổng số tiền hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà là 120 triệu đồng; trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố 80 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” phường Đông Hải 40 triệu đồng. Qua đó góp phần giúp các hộ ổn định đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm 
trao Quyết định bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Nguyễn A.