Cánh sóng và bờ cát

Ai có biết qua nhiều cơn bão tố

Đẩy ta đi đến cuối đất cùng trời

Men say đó gửi vào trong thinh lặng

Tan hết rồi - đành nợ với nhau thôi.

Ai có biết biển đến lúc nào vơi?

Xô cánh sóng để phơi trần bãi cát

Rồi phút cuối sóng nhớ bờ ngơ ngác

Chỉ đứng nhìn ở tận phía xa xôi.

Dẫu có buồn đắng chát thấm mặn môi

Hòa với biển, sóng – bờ tràn vị ngọt…