Lịch cắt điện công tác (Từ ngày 28-03-2011 đến 03-04-2011)

§ Ngày 28/03/2011:

Một phần các khu phố: 4, 5 và 7; khu phố 8 - phường Đông Hải từ 7 giờ 50 đến 17 giờ.

Một phần các khu phố: 9, 10 và 15 - thị trấn Phước Dân từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

§ Ngày 29/03/2011:

Đường Lê Duẩn từ Ngã 5 Phủ Hà đến cầu Đạo Long 2, đường Phạm Ngũ Lão từ đường Lê Duẩn đến Trung tâm phòng chống bệnh xã hội từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Hòa Thủy - xã Phước Hải từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Các thôn: Đá Hang, Vĩnh Hy và Cầu Gãy - xã Vĩnh Hải từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Mỹ Tân 1, 2 - xã Thanh Hải từ 8 giờ 30 đến 16 giờ.

Thôn Tà Lú - xã Phước Chính mất điện lần lượt từng khu vực từ 8 giờ 15 đến 17 giờ.

Thôn Suối Khô - xã Phước Chính từ 13 giờ 45 đến 17 giờ.

Thôn Xóm Bằng - xã Bắc Sơn từ 8 giờ đến 17 giờ.

§ Ngày 30/03/2011:

Một phần thôn Vĩnh Trường - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Khánh Nhơn - xã Nhơn Hải từ 8 giờ đến 17 giờ.

Một phần thôn Mỹ Tường 1, 2 - xã Nhơn Hải từ 8 giờ 30 đến 16 giờ.

Thôn Nha Hố - xã Nhơn Sơn mất điện lần lượt từng khu vực từ 8 giờ đến 17 giờ.

Thôn Gia Hoa - xã Ma Nới từ 8 giờ 10 đến 17 giờ.

Một phần thôn Ba Tháp - xã Bắc Phong từ 8 giờ đến 17 giờ.

Thôn Mỹ Nhơn - xã Bắc Phong từ 8 giờ đến 17 giờ.

§ Ngày 31/03/2011:

Một phần khu phố 10 - thị trấn Phước Dân từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Khu phố: 8, 9 - thị trấn Phước Dân mất điện lần lượt từng khu vực từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Ma Hoa, thôn Tà Lú - xã Phước Đại; xã Phước Thành từ 7 giờ 50 đến 17 giờ.

Một phần thôn Ấn Đạt - xã Lợi Hải từ 8 giờ đến 11 giờ 30.

§ Ngày 01/04/2011:

Khu phố 7 - phường Phước Mỹ từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Phước Đồng - xã Phước Hậu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần các thôn: Sơn Hải 1, 2 - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Một phần khu phố 6 - thị trấn Phước Dân từ 13 giờ 45 đến 17 giờ.

Một phần thôn Khánh Nhơn - xã Nhơn Hải từ 8 giờ đến 17 giờ.

Một phần khu phố 6; khu phố 1 - thị trấn Tân Sơn từ 14 giờ đến 17 giờ.

Thôn Núi Rây - xã Phước Chính mất điện lần lượt từng khu vực từ 8 giờ đến 17 giờ.

§ Ngày 02/04/2011:

Một phần khu phố 7 - phường Văn Hải từ 10 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần khu phố 1, 4 - phường Mỹ Hải từ 15 giờ 10 đến 17 giờ 10.

Các tổ: 1, 2, 3, 4 và 5 - khu phố 1 - phường Kinh Dinh; một phần khu phố 1 - phường Đạo Long từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần khu phố Khánh Tân, khu phố Ninh Chữ 1, 2 - thị trấn Khánh Hải từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.