Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Ngày 29-11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 19 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ngành và thường trực huyện, thành phố.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện nhiệm vụ năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực; có 15/15 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; một số chỉ tiêu về đích sớm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm nội tỉnh) đạt 12,29%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; một số lĩnh vực tăng trưởng cao. Các dự án năng lượng tái tạo được tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hòa lưới điện quốc gia; dịch vụ - thương mại tiếp tục phát triển, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng khá; thu ngân sách đạt 4.050 tỷ đồng (vượt 50% kế hoạch, tăng 36,5% cùng kỳ). Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo; đã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BT

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với đẩy mạnh đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp, du lịch; trọng tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các khâu đột phá, trụ cột về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế. Dự kiến về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11-12%; về xã hội giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) 1-1,5%, riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%; giải quyết việc làm mới cho 16.500 lao động; đào tạo nghề cho 9.000 lao động. Về xây dựng Đảng, tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phấn đấu kết nạp từ 900 đảng viên mới trở lên.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương kết quả đạt được trong năm qua và chỉ ra một số hạn chế cần có giải pháp khắc phục. Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự quyết tâm và đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020. Đồng thời tập trung chỉ đạo về nội dung, văn kiện, về nhân sự và điều kiện đảm bảo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.