Tập huấn, quán triệt Luật Công an nhân dân và Luật An ninh mạng

Ngày 28-11, tại Hội trường Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Luật Công an nhân dân năm 2018 và Luật An ninh mạng cho hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân năm 2018; Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật An ninh mạng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng; đồng thời, được xem những thước phim tư liệu về "Bảo vệ bộ máy nhà nước trước các mối đe dọa từ không gian mạng” và "Thách thức an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh Quốc gia”. Bên cạnh đó, các đại biểu được tập huấn kỹ năng bảo vệ an toàn thông tin trên mạng internet.

Lãnh đạo Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) phổ biến các chuyên đề về Luật Công an nhân dân năm 2018 và Luật An ninh mạng.

Trên cơ sở các chuyên đề được nghiên cứu, tập huấn, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ tham mưu, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt trong cơ quan, đơn vị, địa phương để thống nhất tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc và có sự phối hợp đồng bộ trong công tác đảm bảo an ninh mạng đối với từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Từ đó, kịp thời phát hiện những thiếu sót, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.