Tổng kết Dự án “Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi gà” tại huyện Bác Ái

(NTO) Ngày 19 -11, tại xã Phước Đại, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết Dự án "Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi gà” tại huyện Bác Ái.

Dự án được Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn phối hợp triển khai tại xã Phước Đại (Bác Ái) từ đầu tháng 6-2019, với 15 hộ tham gia. Đây là các hộ nghèo, cận nghèo có thanh niên trong hộ tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương. Dự án đã hỗ trợ 3.000 con gà giống (mỗi hộ 200 con), cùng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà cho các hộ dân. Theo đánh giá của Ban quản lý Dự án, sau hơn 5 tháng tiếp nhận và chăm sóc đúng kỹ thuật, gà phát triển tốt, đạt về trọng lượng và chất lượng đề ra. Đa số các hộ đã xuất bán được 2.616 con, với số tiền gần 450 triệu đồng, bước đầu đem lại nguồn thu nhập khá cho các hộ. Trong quá trình triển khai, một số hộ đã thoát nghèo và nhiều hộ đã đăng ký thoát nghèo, cận nghèo trong năm sau. Các hộ tham gia dự án thống nhất thực hiện đóng góp, luân chuyển một phần kinh phí (1,25 triệu đồng/hộ) để xây dựng Quỹ Xóa đói giảm nghèo của địa phương.