Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh: Ra mắt mô hình “Trung tâm an toàn về An ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy”

Ngày 18-11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình “Trung tâm an toàn về An ninh trật tự, An toàn giao thông và Phòng cháy, chữa cháy”.

Sau khi đánh giá tình hình an ninh trật tự của Trung tâm thời gian qua, Ban giám hiệu thông qua kế hoạch, quy ước, quy chế phối hợp; công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo mô hình “Trung tâm GDTX-HN an toàn về An ninh trật tự, An toàn giao thông và Phòng cháy, chữa cháy”.

Ban chỉ đạo mô hình “Trung tâm GDTX-HN an toàn về An ninh trật tự, An toàn giao thông và Phòng cháy, chữa cháy” ra mắt.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, các thành viên tham gia mô hình có trách nhiệm phối hợp với lực lượng công an, các ban, ngành, địa phương nhằm tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh của Trung tâm chấp hành tốt quy định của pháp luật; thông báo kịp thời phương thức, thủ đoạn, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và nâng cao ý thức cảnh giác trong giáo viên, học sinh; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự và kịp thời tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng công an về những hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong và ngoài trung tâm…

Tính đến nay toàn thành phố có 100% đơn vị trường học tham gia mô hình “An toàn về An ninh trật tự, An toàn giao thông và Phòng cháy, chữa cháy”, qua đó, góp phần phòng ngừa, hạn chế phát sinh tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội trong nhà trường.