Hoạt động các ngành, địa phương

* Ngày 15-11, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cao đẳng, trung cấp năm 2019 cho 359 sinh viên; trong đó, có 1 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, 72 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, 163 sinh viên tốt nghiệp loại Khá, 108 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình-Khá và 15 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình. Nhân dịp này, nhà trường đã tặng giấy khen cho 10 sinh viên đạt thành tích xuất sắc toàn khóa học. 

Ảnh: P.Lâm

* Ngày 12-11, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1807/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trực thuộc Sở Y tế. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo quy định; đồng thời chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019.

* Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp được 60/93 đảng viên, đạt tỷ lệ 31% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Đến nay toàn đảng bộ có 97 TCCSĐ trực thuộc, với 3649 đảng viên/10.000 CB,CNV-LĐ toàn khối. Trong đó có 36 đảng bộ cơ sở (gồm 235 chi bộ và 1 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ CS) và 61 chi bộ cơ sở, bao gồm loại hình hành chính có 45 TCCSĐ; sự nghiệp có 13 TCCSĐ và doanh nghiệp có 39 TCCSĐ.