Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Ngày 15-11, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Công tác bình đẳng giới luôn được tỉnh quan tâm thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Gần 10 năm thực hiện Chiến lược hành động quốc gia về Bình đẳng giới, vai trò, vị thế của phụ nữ, cũng như của nam giới đã được cải thiện rõ nét. Tỷ lệ nữ làm lãnh đạo chính quyền, các sở, ban, ngành; nữ trong độ tuổi lao động được giải quyết việc làm; nữ được đào tạo… hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ, trẻ em được quan tâm thực hiện… Tuy nhiên, đánh giá trên tình hình thực tế, số nữ tham gia quản lý, lãnh đạo vẫn còn thấp, chưa tương xứng với lực lượng và sự đóng góp đối với sự phát triển kinh tế- xã hội. Đời sống của một bộ phận phụ nữ và trẻ em còn khó khăn, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tình trạng bạo hành phụ nữ, trẻ em vẫn còn khá phổ biến…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bình đẳng giới không chỉ mang lại lợi ích cho riêng phụ nữ mà còn có tác động tích cực đến sự tiến bộ, phát triển của toàn xã hội. Đồng chí kêu gọi các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, cộng đồng, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai hưởng ứng Tháng hành động bằng việc làm cụ thể, thiết thực; cùng chung tay, góp sức hành động xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tuyên truyền, vận động, thúc đẩy thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…