Hoạt động các ngành, địa phương

* Trong 2 ngày 13 và 14-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết Giáp và Đại đội Thông tin.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: D.Tài

Tại buổi đối thoại, cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng xoay quanh vấn đề về bảo hiểm y tế cho chiến sĩ; nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội; chế độ quân trang năm 2019; một số khó khăn trong công tác huấn luyện; quan tâm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao tại đơn vị…

Qua những ý kiến đề xuất của các đơn vị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiếp thu, giải đáp thấu đáo; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban xem xét, giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. 

* Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp 96 lượt công dân đến phản ảnh, trình bày về đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 112 đơn thư của công dân gửi đến. Qua nghiên cứu, xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 65 đơn đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết; trực tiếp trả lời 18 đơn, số đơn còn lại lưu theo quy định. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận 61 văn bản phúc đáp của các cấp, các ngành gửi đến trả lời cho công dân. 

* Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp huyện Ninh Sơn đã vận động Quỹ “Vì Người nghèo” được trên 455 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 1 nhà và xây mới 2 Nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo thật sự khó khăn về chỗ ở, với tổng số tiền 78 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 84 căn nhà cho các hộ dân theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ, với tổng số tiền 420 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận huyện còn tiếp nhận từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh, hỗ trợ xây mới 15 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra và 20 căn nhà bị hư hỏng, xuống cấp nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn huyện, với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.