Đồng chí Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Tích cực chuẩn bị điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 26-12-2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông (GDPT). Để bạn đọc có cái nhìn rõ nét về lộ trình thực hiện, nội dung giáo dục và công tác chuẩn bị triển khai chương trình GDPT mới của ngành GD&ĐT, Báo Ninh Thuận đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết lộ trình triển khai và nội dung giáo dục đối với các cấp học trong chương trình GDPT mới?

- Đồng chí Nguyễn Anh Linh: Ngày 26-12-2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành chương trình GDPT. Theo đó, chương trình GDPT mới được thực hiện theo lộ trình như sau: Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2, lớp 6; từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11; từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. 

Về nội dung giáo dục đối với cấp tiểu học gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ (lớp 3, 4, 5); Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, 2, 3); Lịch sử và Địa lý (lớp 4, 5); Khoa học (lớp 4, 5); Tin học và Công nghệ (lớp 3, 4, 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), Hoạt động trải nghiệm. Hai môn học tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 1 (lớp 1, 2). Thời lượng học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút.

Về nội dung giáo dục cấp THCS gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lý; Khoa học tự nhiên; Công nghệ; Tin học; Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Hai môn học tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 2. Thời lượng giáo dục 1 buổi/ngày, mỗi buổi không quá 5 tiết, mỗi tiết 45 phút; khuyến khích các trường THCS đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày.

Về nội dung giáo dục cấp THPT gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Hai môn học tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 2; chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề). Ngoài ra, học sinh (HS) phải chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học (mỗi nhóm chọn ít nhất một môn), gồm: Nhóm môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật), Nhóm môn khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật). Thời lượng giáo dục 1 buổi/ngày, mỗi buổi không quá 5 tiết, mỗi tiết 45 phút; khuyến khích các trường THPT đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết rõ hơn Chương trình GDPT mới có gì khác so với chương trình hiện hành?

- Đồng chí Nguyễn Anh Linh: Chương trình GDPT mới phân biệt rõ 2 giai đoạn: Giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Giai đoạn giáo dục cơ bản thực hiện chương trình lồng ghép tích hợp một số nội dung trên cơ sở chương trình hiện hành. Giai đoạn định hướng nghề nghiệp, bên cạnh một số môn học bắt buộc HS được lựa chọn những môn học, học phần phù hợp với sở thích cá nhân.

Chương trình GDPT mới là chương trình mở và xây dựng theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS, vì vậy nhà trường, giáo viên (GV) được phát triển thêm, GV phải đổi mới, HS phải tích cực, chủ động tìm tòi, khám phá.

Chương trình GDPT mới chỉ quy định thời lượng dạy học cho mỗi môn học trong năm học, không quy định thời lượng đến từng tuần nên GV được chủ động phân bổ thời gian và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với nội dung, đối tượng.

Chương trình GDPT mới ở cấp tiểu học có thêm 2 môn mới là Ngoại ngữ 1, Tin học và Công nghệ; HS học 2 buổi/ngày. Ngoài hoạt động giáo dục bắt buộc, lớp 1 và 2 có 7 môn, 25 tiết/tuần; lớp 3 có 8 môn, 28 tiết/tuần; lớp 4 và 5 có 10 môn, 30 tiết/tuần. Cấp THCS bổ sung môn Tin học, nội dung giáo dục của địa phương và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; tích hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thành Khoa học tự nhiên; Lịch sử, Địa lý thành Lịch sử và Địa lý. Các môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề để HS tiểu học, THCS lựa chọn phù hợp. Ở cấp THPT, chỉ quy định 5 môn học và 2 hoạt động giáo dục bắt buộc; HS phải chọn 5 môn học trong 3 nhóm, mỗi nhóm ít nhất 1 môn; các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ 3 nhóm môn học và chuyên đề học tập nhằm đáp ứng nhu cầu người học, phù hợp điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị…

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết ngành GD&ĐT tỉnh ta đã triển khai những nhiệm vụ gì để thực hiện chương trình GDPT mới?

- Đồng chí Nguyễn Anh Linh: Chuẩn bị điều kiện cho việc triển khai chương trình GDPT mới, Sở GD&ĐT đã phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT cho cán bộ (CB), GV. Tham mưu UBND tỉnh thành lập, xây dựng quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT mới; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình GDPT mới trên địa bàn tỉnh; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, GV và phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và GDPT năm 2020. Cùng với đó, Sở cũng đã xây dựng dự báo số lượng HS tiểu học, quy mô lớp học trong các năm tiếp theo; khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy-học, nhu cầu đội ngũ GV; xây dựng đội ngũ GV cốt cán 3 cấp học; lập danh sách đội ngũ GV dạy lớp 1 năm 2020; cử CB quản lý tham dự các lớp tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức; phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế bồi dưỡng cốt cán cho GV tiểu học, THCS và THPT; cử CB, chuyên viên tham dự các hội nghị, hội thảo do Bộ GD&ĐT, các dự án, nhà xuất bản tổ chức về nội dung, phương pháp, quy trình kỹ thuật… biên soạn tài liệu địa phương; xây dựng dự thảo bố cục ma trận kiến thức tài liệu từ lớp 1 đến lớp 12; đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn về: Hoạt động trải nghiệm, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, quản lý hoạt động của HS sau giờ chính khóa, công tác hướng nghiệp cho HS, dạy môn Tin học ở cấp tiểu học…

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!