Hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng cho các hộ dân có lợn bệnh bị tiêu hủy

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến thời điểm này, UBND tỉnh đã chi hỗ trợ gần 1,487 tỷ đồng cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy trong thời gian qua. Cụ thể đã hỗ trợ tiêu hủy đối với 931 lợn bệnh tại 3 huyện: Ninh Sơn, Thuận Bắc và Bác Ái. Trong đó, hỗ trợ mức 30 ngàn đồng/kg đối với đàn lợn nái 128 con bị tiêu hủy với tổng trọng lượng trên 28.990kg; hỗ trợ mức 25 ngàn đồng/kg đối với 803 lợn con và lợn thịt bị tiêu hủy với tổng trọng lượng 24.691kg. Riêng huyện Ninh Sơn có tổng đàn lợn bị dịch phải tiêu hủy với số lượng lớn nhất là 759 con/47.827kg, với tổng số tiền hỗ trợ tiêu hủy là 1,353 tỷ đồng.