Hội Nông dân tỉnh tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Ngày 7-11, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 cho gần 100 đại biểu là cán bộ, hội viên hội nông dân trên địa bàn 2 xã Vĩnh Hải và Nhơn Hải (Ninh Hải).

Tham gia buổi tập huấn, các đại biểu được nghe phổ biến các nội dung chính về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp và xây dựng NTM ở Việt Nam nói chung và tỉnh ta nói riêng; vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân cơ sở trong công tác tuyên truyền người dân và cộng đồng trong chương trình xây dựng NTM tại địa phương…Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; các kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM ở địa phương, đơn vị mình công tác để thực hiện các mục tiêu của chương trình NTM một cách hiệu quả, thiết thực.