Tỉnh Đoàn phát động đợt hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng Nông thôn mới”

Ngày 8-11, tại Trường THCS Phước Vinh, xã Phước Vinh (Ninh Phước), Tỉnh đoàn tổ chức chương trình phát động đợt hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng Nông thôn mới”.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã kêu gọi các cơ sở đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên không ngừng nâng cao nhận thức, đi đầu trong tuyên truyền, vận động và cùng nhân dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng các việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Đại biểu tham dự trồng cây xanh tại công trình thanh niên “Đường cây xanh thanh niên”.

Tập trung tuyên truyền, nhân rộng các cách làm mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ đó tạo tiền đề cho thanh niên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 10 năm xây dựng NTM, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh thực hiện thắng lợi và duy trì có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu đạt các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thành công huyện NTM theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Sau chương trình phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 30 cây xanh tại công trình thanh niên “Đường cây xanh thanh niên”; các đoàn viên, thanh niên, học sinh đã tham gia làm vệ sinh môi trường tại khu vực công viên trước UBND xã Phước Vinh.