Ninh Phước: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Những năm qua, huyện Ninh Phước tập trung đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) coi đó là khâu đột phá, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Ông Phạm Hòa, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ninh Phước, cho biết: Xác định cải cách TTHC được xem là khâu đột phá, tạo tiền để thực hiện các nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực, những năm qua, huyện Ninh Phước đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương. Theo đó, huyện thành lập Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế trong thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện việc đánh giá mức độ hài lòng đối với công dân trong thực hiện nhiệm vụ hành chính công của cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại địa phương.

Cán bộ bộ phận “một cửa” thị trấn Phước Dân hướng dẫn người dân làm các giấy tờ, thủ tục hành chính.

Cùng với đó, để đáp ứng việc hiện đại hóa nên hành chính, ngoài tăng cường kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, mâu thuẫn các văn bản khác; triển khai nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong dịch vụ công, các cơ quan, đơn vị còn thực hiện việc niêm yết đầy đủ, công khai các giấy tờ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tra cứu, theo dõi và thực hiện TTHC được dễ dàng. Huyện còn đẩy mạnh viêc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo việc kết nối dữ liệu, kết nối liên thông trong các cơ quan, đơn vị. Đến nay, 100% các cơ quan chuyên môn thuộc huyện được kết nối mạng nội bộ; lắp đặt phần mềm “một cửa điện tử hiện đại”, phần mềm văn phòng điện tử TD.Office…đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và các xã, thị trấn.

Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tại bộ phận “một cửa liên thông” cấp huyện đã tiếp nhận 5.250 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hẹn và đúng hẹn 5.063 hồ sơ, đang giải quyết 187 hồ sơ và không có hồ sơ trễ hẹn; cấp xã đã tiếp nhận 51.678 hồ sơ, giải quyết đúng 51.569 hồ sơ, đang giải quyết 109 hồ sơ. Qua kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính của huyện từng bước hiện đại, thúc đẩy tăng trường kinh tế địa phương.

Có mặt tại bộ phận “một cửa” của thị trấn Phước Dân, chúng tôi thấy người dân đến làm TTHC khá đông, tất cả hồ sơ, giấy tờ thuộc thẩm quyền của thị trấn được giải quyết, xử lý nhanh, gọn. Chị Huỳnh Thị Minh, khu phố 8 đến làm TTHC tại thị trấn cho biết: Tôi thường đến làm hồ sơ tại bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông” được cán bộ phụ trách hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ một cách nhanh chóng, không phải đi lại nhiều lần. Ông Võ Đức Khang, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân, cho biết: Để giải quyết công tác TTHC trên địa bàn đạt hiệu quả, UBND thị trấn đã áp dụng cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, mọi TTHC từ các cơ quan, phòng, ban chuyên môn đều tập trung về một đầu mối thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua đó, đã làm giảm bớt thời gian giải quyết TTHC cho người dân; đồng thời góp phần làm minh bạch, lành mạnh hóa nền hành chính công, hạn chế được tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Ông Phạm Hòa cho biết thêm: Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, tổ chức cung ứng dịch vụ công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác CCHC, tạo điều kiện hơn nữa để người dân tiếp cận với nền hành chính công. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ của người dân. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ… Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tạo niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại địa phương.