Kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tại huyện Ninh Sơn

Ngày 7-11, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) tại UBND huyện Ninh Sơn.

Trong những năm qua, việc triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã được thực hiện tương đối hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng trong hoạt động hành chính công từ huyện lên tỉnh và từ huyện đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, qua việc triển khai ứng dụng CNTT đã góp phần tiết kiệm, giảm thủ tục hành chính và thời gian giải quyết công việc… Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, nhất là hệ thống “một cửa hiện đại” tại UBND huyện do mới xây dựng củng cố hoàn thiện nên hiệu quả khai thác sử dụng chưa cao; một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế trong việc khai thác, sử dụng phần mềm TD.Office để xử lý công việc; nguồn nhân lực CNTT còn rất thiếu, chưa có cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực CNTT phục vụ địa phương…. Từ những khó khăn, hạn chế trên, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai mô hình họp trực tuyến từ huyện đến xã, thị trấn để tiết kiệm kinh phí, thời gian đi lại cho cán bộ, công chức; có hướng dẫn cụ thể việc bố cục trang thông tin điện tử; quan tâm, hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị để đáp ứng tốt công việc…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những chuyển biến trong ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện trong năm 2019, qua đó đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong cải cách hành chính của địa phương. Để việc triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT được thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện cần nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc ứng dụng CNTT; tiếp tục rà soát, bồi dưỡng và nâng cao nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị huyện cần xác định rõ lĩnh vực trọng tâm mà người dân, doanh nghiệp quan tâm để tập trung cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, nhất là nâng cao hơn nữa chất lượng hạ tầng CNTT, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.