Nguy hiểm dây điện nằm chồng chéo trên mặt đất

Tại khu vực thôn Thái An, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), xuất hiện nhiều đường dây điện của các hộ dân tự kéo để dùng mô tơ bơm nước từ khu vực Bàu Tró về rẫy sản xuất nằm chồng chéo trên mặt đất, gây mất an toàn lưới điện.

Theo ghi nhận của chúng tôi, có rất nhiều cây gỗ tạm bợ được người dân làm trụ chống đỡ dây điện và gắn cầu dao bị ngã nằm trên mặt đất, dây điện kéo chồng chéo nhau (ảnh), trụ chống có bảng điện để ngoài trời lại che chắn sơ sài tiểm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố về điện, đặc biệt là vào mùa mưa như hiện nay.

Đề nghị Điện lực Ninh Hải và chính quyền địa phương hướng dẫn các hộ kéo điện tự phát sử dụng trụ chống và đường dây dẫn bảo đảm an toàn.