Tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ngày 7-11, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên trung học cốt cán về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; hướng dẫn thực hiện 19 chương trình môn học/hoạt động giáo dục; xây dựng kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp tại trường và địa phương; hỏi-đáp các vấn đề liên quan…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đại biểu tham dự lớp tập huấn.