Phân hội Văn học: Đoàn kết, nâng cao chất lượng sáng tác tác phẩm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương

Phân hội Văn học thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hoạt động toàn khóa nhiệm kỳ 2014- 2019. Đội ngũ sáng tác văn xuôi, thơ, nghiên cứu, phê bình văn học tích cực sáng tác nhiều tác phẩm mới đáp ứng tốt nhu cầu bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Phân hội tập hợp đoàn kết đội ngũ hội viên, nâng cao chất lượng sáng tác phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Phân hội Văn học giới thiệu Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh chuẩn y kết nạp 13 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 64 người hoạt động trên các lĩnh vực sáng tác văn xuôi, thơ, nghiên cứu, lý luận phê bình văn học. Phân hội tổ chức cho hội viên tham gia các cuộc hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ in ấn phổ biến tác phẩm. Các hội viên sáng tác nhiều tác phẩm mới trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng các cuộc thi văn học cấp tỉnh, cấp quốc gia. Hoạt động sáng tác của các hội viên đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân trong tỉnh.

Các hội viên Phân hội Văn học tham gia sinh hoạt nghiệp vụ.

Trong nhiệm kỳ 2014- 2019, phân hội đã tạo điều kiện cho các hội viên được tham gia các cuộc hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng sáng tác văn học. Đồng thời tổ chức cho hội viên đi thực tế các địa phương trong tỉnh như Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải và các tỉnh Nam Bộ, miền Trung-Tây Nguyên. Qua các đợt đi thực tế và tham gia các trại sáng tác đã bổ sung nguồn tư liệu, cảm xúc cho hội viện sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị được đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận và ấn phẩm văn học ở các tỉnh bạn. Tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận sử dụng các sáng tác của hội viên chiếm 60- 70% số lượng trang in trong mỗi kỳ xuất bản. Các sáng tác của hội viên thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân, của văn nghệ sĩ đối với quê hương, đất nước tập trung các chủ đề về cuộc sống, chiến đấu của người lính Cụ Hồ; về lịch sử cách mạng Việt Nam; bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nét đẹp quê hương Ninh Thuận; giới thiệu các điểm đến du lịch và xây dựng nông thôn mới; thành tựu kinh tế- xã hội tỉnh nhà…

Hàng năm, Phân hội Văn học có 10- 14 hội viên được Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh hỗ trợ kinh phí sáng tác, xuất bản tác phẩm mới. Nhiều ấn phẩm văn học trên các lĩnh vực văn xuôi, thơ, nghiên cứu của các hội viên được các nhà xuất bản cấp giấy phép xuất bản. Phân hội có nhiều hội viên tích cực tham gia hoạt động sáng tác, phổ biến tác phẩm mới, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh như các anh Văn Công An, Trần Tuấn Hùng, Mai Thoa, Phạm Văn A… Các tác phẩm mới xuất bản của các hội viên tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội, tích cực động viên phong trào sáng tác văn học trên địa bàn tỉnh. Các hội viên Trần Tuấn Hùng, Trần Đình Thân được trao giải thưởng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các tác giả trẻ có nhiều tác phẩm xuất sắc được trao tặng các giải thưởng văn học tiêu biểu trong và ngoài nước như: Nguyễn Thị Kim Hòa, Nguyễn Thị Khánh Liên…

Ông Trần Tuấn Hùng, Phân hội trưởng Phân hội Văn học cho biết, trong thời gian tới, Phân hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật nhiệm kỳ 2019- 2024. Tập hợp đoàn kết vận động hội viên nâng cao tinh thần trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp hội viên trẻ. Tập trung nâng cao chất lượng sáng tạo tác phẩm văn học về đề tài nông thôn mới, phát triển du lịch, các di tích văn hóa, lịch sử quê hương Ninh Thuận, thiếu niên- nhi đồng. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng sáng tác cho hội viên và hỗ trợ sáng tác, in ấn giới thiệu tác phẩm mới trên Báo Ninh Thuận, Tạp chí Văn Nghệ Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Tích cực tham gia sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…