Hoạt động các ngành, địa phương

* Ngày 5-11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty TNHH Kim Song Mã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về triển khai chương trình giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho nụ cười trẻ thơ năm học 2019-2020.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: P.Lâm

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo giáo dục ATGT năm học 2019-2020; chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” cấp tiểu học; giới thiệu Hội giao lưu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học sinh và giáo viên cấp tiểu học; kế hoạch triển khai và thực hành xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019-2020.

* Ngày 4-11, UBND thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) phối hợp với Trường Đại học Nha Trang khai giảng Lớp máy trưởng hạng 2 tàu cá cho 35 học viên trên địa bàn thị trấn. Trong thời gian 10 ngày, các học viên được trang bị kiến thức căn bản về Luật Hàng hải, Luật Thủy sản; tập huấn nghiệp vụ và thực hành cho từng máy trưởng. Thông qua lớp học, nhằm tạo điều kiện cho người lao động, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các quy định khai thác hải sản xa bờ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

* Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức sơ kết cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2019. Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động, Hội phụ nữ các cấp tích cực triển khai có hiệu quả 8 tiêu chí, góp phần hoàn thành tiêu chí 11 trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tuyên dương các tập thể. Ảnh: M.Dung

Tranh thủ các nguồn lực, các cấp hội nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng nhiều cách làm thiết thực như: chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các hình thức sản xuất, tiếp cận nguồn vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm… tạo cơ sở giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 14,93% (năm 2016) xuống còn 8,34% (năm 2018). Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tuyên dương 10 tập thể và 16 cá nhân có đóng góp tích cực trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2019.

* Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp 96 lượt công dân đến phản ảnh, trình bày về đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 112 đơn thư của công dân gửi đến. Qua nghiên cứu, xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 65 đơn đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết; trực tiếp trả lời 18 đơn, số đơn còn lại lưu theo quy định. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận 61 văn bản phúc đáp của các cấp, các ngành gửi đến trả lời cho công dân.

* Tính đến cuối tháng 10, Thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm cấp tỉnh đã tổ chức 24 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 375 cơ sở sản xuất, kinh doanh về thực phẩm, trong đó có 368 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 98,1%; 7 cơ sở không đạt, chiếm 1,9%; phạt tiền 5 cơ sở, với số tiền 5,5 triệu đồng. Tuyến huyện, thành phố và xã, phường tổ chức 218 cuộc kiểm tra tại 5.976 cơ sở, trong đó có 5.380 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 90,03%; 596 cơ sở không đạt, chiếm 9,97%. Đoàn kiểm tra đã phạt 15 cơ sở, với số tiền 47,1 triệu đồng và nhắc nhỡ 581 cơ sở.

* Trong tháng 10, toàn ngành thanh tra đã tiến hành 42 cuộc thanh tra theo kế hoạch, trong đó có 9 cuộc thanh tra hành chính, 30 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 3 cuộc thanh tra trách nhiệm. Đến nay, đã kết thúc 33 cuộc (30 cuộc thanh tra hành chính, 3 cuộc thanh tra trách nhiệm). Đã tiếp nhận 165 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 73 đơn khiếu nại, 5 đơn tố cáo, 87 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 121 đơn (55 khiếu nại, 5 tố cáo và 61 kiến nghị), đạt tỷ lệ 73,3%. Tiến hành 1 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng qua thanh tra chưa phát hiện vụ việc có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.