Mưa lớn trên diện rộng ở Trung và Nam Trung Bộ

 * Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đang hoạt động nên hiện nay (ngày 3-11) các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa tính từ ngày 2-11 đến ngày 3-11) như: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 22mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 65 mm, Nha Trang ( Khánh Hòa) 42mm, Thuận Bắc (Ninh Thuận) 40mmmDự báo, từ nay đến ngày 5-11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa rất to (từ 100-150mm/24h, có nơi trên 200mm/24h); các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ( lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

​* Từ ngày 1-11 đến chiều ngày 3-11, nhiều nơi trên địa bàn Ninh Thuận có mưa nên lượng nước tích ở 21 hồ thủy lợi trong tỉnh dâng lên 100,32 triệu m3/194,49 triệu m3, đạt tỷ lệ 51,58% dung tích thiết kế. Trong đó hồ Trà Co (Bác Ái) đạt 9,01 triệu m3/10,1 triệu m3 đang tiến hành xả với lưu lượng 0,85 m3/s; hồ Ma Trai (Thuận bắc) đang xả tràn tự do với lưu lượng 0,14m3/s. Riêng hồ Đơn Dương (Lâm Đồng) 84, 93 triệu m3/165 triệu m3, đạt tỷ lệ  51, 47% dung tích thiết kế.

NN