Hoạt động các ngành, địa phương

* Trong tháng 10-2019, tổng mức bán ra của các thành phần kinh tế có xu hướng tăng lên so với cùng kỳ năm trước, toàn tỉnh đạt 1.850 tỷ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2019, tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 14,% so cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10, tăng 0,49% so với tháng trước; tăng 1,94% so với cùng kỳ; CPI bình quân 10 tháng năm 2019 tăng 2,46%.

* Trong 5 năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thuận Bắc đã có 2.071 lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng chính sách xã hội, với tổng dư nợ gần 60 tỷ đồng; 721 lượt hộ cận nghèo, đươc vay vốn, với tổng dư nợ gần 30 tỷ đồng. Cho vay giải quyết việc làm 149 lượt hộ, tổng dư nợ gần 6 tỷ đồng; cho vay sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn cho 1.040 lượt hộ, tổng dư nợ gần 42 tỷ đồng. Đến nay tổng số lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc huyện Thuận Bắc gần 182 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

* Thực hiện tháng tiêu độc khử trùng đợt 6, từ ngày 18-10, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân bổ trên 15.600 lít hóa chất Bencoxit cho các địa phương triển khai phun xịt tại các điểm tập trung và các hộ chăn nuôi.

Người dân huyện Ninh Sơn pha thuốc tiêu độc, khử trùng để phòng chống DTLCP. Ảnh: P.Bình

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 2 huyện Bác Ái và Thuận Bắc đã công bố hết dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP). Đây là những địa phương sau 30 ngày giám sát, xử lý dịch, không phát sinh thêm ổ dịch mới. Tuy nhiên, DTLCP đã và đang xảy ra tại 28 hộ chăn nuôi thuộc 14 thôn, khu phố/5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tiếp tục khoanh vùng dập dịch, khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng. Tính lũy kế từ khi xuất hiện DTLCP đến nay, toàn tỉnh đã tiêu hủy 931 con lợn bệnh, với tổng trọng lượng trên 53.680 kg, thuộc 31 hộ chăn nuôi.

* Trong vụ mùa 2019, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 64,7 ha cây trồng, đạt 46,21% kế hoạch; trong đó Ninh Phước 4 ha/20 ha cây ngắn ngày, Bác Ái 11 ha/20 ha cây dài ngày, Thuận Bắc 28 ha/30 ha (cây ngắn ngày 10ha, cây dài ngày 18ha), Thuận Nam 21,7 ha/20 ha (cây ngắn ngày 21,3ha, cây dài ngày 0,4ha).

Nông dân Thuận Nam chuyển đổi cây trồng ngắn ngày, sử dung nước tiết kiệm. Ảnh: Văn Nỷ

Đã gắn với liên kết doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm của nhân dân cho các huyện trên địa bàn tỉnh với diện tích 140 ha. Cụ thể, huyện Bác Ái 20 ha; Thuận Nam 20 ha; Thuận Bắc 30 ha; Ninh Sơn 50 ha và Ninh Phước 20 ha.