Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ngày 31-10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Đại tá Nguyễn Ngọc Bâng, Chủ nhiệm kỹ thuật Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác huấn luyện, diễn tập, điều lệnh đội ngũ, hoạt động công tác Đảng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác hậu cần, kỹ thuật tại Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện: Thuận Bắc, Bác Ái, Ninh Sơn, Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 và Ban Chỉ huy Quân sự các xã: Lợi Hải, Công Hải, Phước Chính, thị trấn Tân Sơn, Đại tá Nguyễn Ngọc Bâng, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019.

Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra tại Ban CHQS huyện Bác Ái.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm tác phong và kỷ luật quân đội. Đăng ký quân nhân dự bị chặt chẽ, cập nhật kịp thời thông tin, nội dung một số văn bản mới bổ sung vào giáo án giáo dục quốc phòng-an ninh...