Ninh Sơn: Chuẩn bị thực lực giao quân năm 2020

Ngày 31-10, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện Ninh Sơn tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị thực lực, xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2020. Theo đó, tổng thực lực toàn huyện có 3.858 công dân trong độ tuổi thi hành Luật NVQS.

Hội đồng NVQS huyện đã phát lệnh điều động khám tuyển 666 công dân và dự phòng khám tuyển 88 công dân. Năm 2020, huyện Ninh Sơn được giao chỉ tiêu 165 quân, trên cơ sở này, Hội đồng NVQS huyện đã giao xã Ma Nới chuẩn bị 8 chỉ tiêu, xã Hòa Sơn 10 chỉ tiêu, xã Lương Sơn 14 chỉ tiêu, xã Mỹ Sơn 18 chỉ tiêu, thị trấn Tân Sơn 21 chỉ tiêu và các xã Lâm Sơn, Quảng Sơn, Nhơn Sơn mỗi xã 23 chỉ tiêu.

Toàn cảnh cuộc họp.