Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí

Ngày 31-10, tại TP. Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo dành cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng trên thực địa, các chuyên gia báo cáo, trao đổi, thảo luận về một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); tình hình Biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; kết quả triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU Fishing)... Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Ảnh: X.Bính

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương thông tin: Những căng thẳng trên Biển Đông thời gian qua đã trở thành mối quan tâm của dư luận khu vực và quốc tế, trở thành mối quan tâm thường trực trong toàn bộ đời sống chính trị đất nước ta. Trước tình hình đó, thông tin và nhu cầu thông tin về biển, đảo là rất lớn; nội dung thông tin không chỉ phản ánh sự phát triển toàn diện của kinh tế biển Việt Nam mà còn cho thấy thông tin hiện nay phải được cập nhật để kịp thời định hướng cho xã hội. Đặc biệt trong tình hiện nay, khi mà các thông tin trên không gian mạng khá nhiều chiều và phức tạp, đã bị các thế lực thù địch lợi dụng tung ra những thông tin giả, thông tin xấu độc, những quan điểm sai trái, bóp méo, sai sự thật… nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của chúng ta nói chung, phá hoại sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán, các lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông. Xuất phát từ tình hình và yêu cầu đó càng cho thấy, vai trò thông tin về biển đảo của báo chí, đặc biệt là thông tin từ các đồng chí lãnh đạo Ban Biên tập đến các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí là hết sức quan trọng và không thể thiếu, thông qua đó để góp phần định hướng cho xã hội, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn xã hội và cho mỗi người dân nắm vững, hiểu rõ để có sự đồng thuận, ủng hộ và đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế biển đảo trong tình hình mới hiện nay.