Tình khúc tháng 10

Tháng 10 về hạt nắng bớt long lanh

Thêm cái lạnh kèm theo ngàn nỗi nhớ

Vài chiếc lá cúi nghiêng mình trăn trở

Bật sắc vàng thắp lửa những ước mơ.

Tháng 10 về đan lại những vần thơ

Đời định sẵn, quen rồi thành xa lạ

Gặp nhau chi để giòng đời xô ngã

Như mùa về… ngang qua ngõ mà thôi.