Đoàn công tác của Tỉnh ủy giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại huyện Ninh Phước

Ngày 24-10, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Phước về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11-11-2016 của Tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Sau khi tiếp nhận Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy, công tác tổ chức học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trên địa bàn huyện Ninh Phước thực hiện nghiêm túc; nhận thức về tầm quan trọng của việc cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó BĐKH và xây dựng nông thôn mới đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có sự chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt, với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự phối hợp đồng bộ của phòng, ban chuyên môn, các địa phương trong thực hiện nghị quyết, góp phần đưa lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện. Qua 3 năm thực hiện nghị quyết, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch; nhiều vùng sản xuất cây trồng từng bước được hình thành theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, cho năng suất và sản lượng đạt khá; hoạt động chăn nuôi trang trại, gia trại tiếp tục phát triển; nuôi trồng thủy sản có chuyển biến tích cực… Đến nay, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt gần 189 triệu đồng/ha, tổng giá trị sản xuất ngành nông-lâm-thủy sản đạt 2.460,20 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,9 triệu đồng/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần chủ động, nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành sát sao mục tiêu trọng tâm Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Để nghị quyết thực sự đi vào đời sống, đồng chí đề nghị, Huyện ủy, UBND huyện đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu kỹ nội dung của nghị quyết; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó BĐKH. Tận dụng tiềm năng, thế mạnh của vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp, huyện Ninh Phước cần chủ động rà soát, quy hoạch chi tiết khu vực sản xuất gắn với bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng vùng; lựa chọn và xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị. Phân bổ hợp lý nguồn lực hỗ trợ của Trung ương của tỉnh và vốn huy động của địa phương để đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn...