Thuận Bắc: Nhiều chuyển biến trong công tác cải cách hành chính

Thực hiện Nghị quyết số 04/2016-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020; thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Thuận Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trong công tác CCHC. Qua đó, góp phần đáp ứng hiệu quả mục tiêu quản lý nhà nước tại địa phương.

Một trong những điểm nổi bật tác động tích cực đến CCHC trên địa bàn huyện Thuận Bắc là sau khi tiếp nhận Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch, tổ chức lớp quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, nhân dân những nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết. Đồng thời, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản, ký cam kết nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Từ những hoạt động phổ biến, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả thực thi công vụ và thái độ phục vụ nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn có chuyển biến rõ nét.

Cán bộ tại bộ phận “một cửa” xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Tác động của Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy đối với công tác CCHC trên địa bàn huyện Thuận Bắc từng bước đem lại kết quả nhất định, thể hiện rõ qua quy trình cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Các phòng chuyên môn, UBND các xã thực hiện việc công khai, niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền và thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin kết quả giải quyết công việc, địa chỉ phản ảnh, kiến nghị về TTHC tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của huyện theo đúng quy định; qua đó, giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu để thực hiện TTHC.

Có mặt tại bộ phận “một cửa” của xã Bắc Sơn vào buổi sáng giữa tháng 10, chúng tôi ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm của cán bộ ở đây, mặc dù có rất đông người dân đến làm TTHC, nhưng tất cả hồ sơ, giấy tờ đều được giải quyết kịp thời. Chị Thành Thị Một, ở thôn Bỉnh Nghĩa chia sẻ: Tôi đến bộ phận “một cửa” của UBND xã để ký xác nhận, công chứng hồ sơ xin việc làm cho con, tôi thấy cán bộ ở đây rất vui vẻ, bà con đến làm việc được sắp xếp ghế ngồi, các giấy tờ cũng được giải quyết nhanh chóng, tôi cảm thấy rất hài lòng…

Đáng chú ý hơn, để đáp ứng việc hiện đại hóa nền hành chính, huyện còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo kết nối nội bộ, kết nối liên thông đồng bộ; đến nay 100% cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị và 6/6 xã trên địa bàn đều được cấp thư điện tử, quy trình xử lý, giải quyết công việc đều được hệ thống hóa, hạn chế đáng kể sai sót; góp phần tăng tỷ lệ hồ sơ đúng hạn và trước hạn. Từ năm 2016 đến nay, đối với cấp huyện đạt 8.746 hồ sơ, cấp xã trên 5.600 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đạt 100%, không có hồ sơ trễ hẹn. Song song đó, để làm cơ sở định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, nhằm mục đích nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC; hàng năm, huyện đều tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã trên địa bàn. Thông qua cuộc khảo sát đều được đánh giá cao, tạo dư luận tốt trong xã hội; chỉ số xếp hạng CCHC của huyện được cải thiện đáng kể.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC trên địa bàn trong thời gian tới, theo đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân về mục đích, ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của CCHC. Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; đồng thời, bố trí hợp lý cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực và thái độ phục vụ tốt làm việc ở bộ phận “một cửa” nhằm nâng cao chất lượng và phục vụ hiệu quả cho các tổ chức, công dân khi đến liên hệ công việc…