Ninh Phước đẩy mạnh phong trào Xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không tệ nạn ma túy, mại dâm

Trong những năm qua, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm (MT-MD) đã được các cấp ủy Đảng và chính quyền huyện Ninh Phước quan tâm chỉ đạo, xem đây là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa sự phát sinh, phát triển tệ nạn xã hội (TNXH) trong cộng đồng dân cư.

Theo số liệu thống kê, hiện nay toàn huyện có 106 đối tượng liên quan đến MT ở 8/9 xã, thị trấn. Các đối tượng nghiện MT hầu hết là những người có trình độ học vấn thấp, nghề nghiệp không ổn định, nhiều người đã được tập trung cai nghiện bắt buộc hết thời hạn trở về gia đình lại tái sử dụng và nghiện trở lại, chỉ một số ít cai nghiện thành công. Riêng tệ nạn MD, toàn huyện có 12 đối tượng nghi vấn có hoạt động MD và 1 đối tượng nghi vấn là chủ chứa gái gọi. Toàn huyện có 28 cơ sơ kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lợi dụng để vi phạm TNXH, MT-MD.

Công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn MT-MD, xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn đã được Ninh Phước triển khai sâu rộng đến tất cả 9 xã, thị trấn trong huyện. Gắn xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như: tổ chức tọa đàm chuyên đề, tuyên truyền nhóm về tác hại của MT-MD tại các buổi sinh hoạt câu lạc bộ gia đình văn hóa; ký cam kết xây dựng gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố lành mạnh không có tệ nạn; tổ chức cho các nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, karaoke ký cam kết không có tệ nạn MT-MD; các đoàn thể vận động, phối hợp cùng gia đình có người nghiện giúp đỡ họ đi cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện tỉnh hoặc cai nghiện tại cộng đồng. Tạo điều kiện giúp đỡ người nghiện hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện như đào tạo nghề, tạo việc làm, gần gũi động viên người nghiện vượt qua chính mình, vươn lên, quyết tâm không tái nghiện. Các tổ chức đoàn thể, huyện đoàn, phòng giáo dục và đào tạo thường xuyên phối hợp để tuyên truyền tới học sinh, thanh thiếu niên về nhận thức và hành động “Nói không với MT và các TNXH”, ngăn chặn MT xâm nhập học đường. Lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về MT-MD. Đối với các cơ sở nhạy cảm, lực lượng Công an thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, quan lý nhân hộ khẩu, thực hiện ký cam kết không vi phạm TNXH. Từ sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương nên tình tình TNXH, nhất là tệ nạn MT-MD từng bước được kiềm chế. Tính đến đầu năm 2019, toàn huyện có 2/9 xã đạt tiêu chí lành mạnh mức 1a là các xã Phước Vinh, Phước Thái; 7 xã chuyển hóa mạnh, trong đó có 4 xã Phước Hải, Phước Sơn, An Hải, Phước Hữu chuyển hóa mạnh, xếp loại mức 1b...

Mục tiêu năm 2019, huyện Ninh Phước đặt ra duy trì, giữ vững 2 xã làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn MT-MD (duy trì mức 1a), các xã còn lại phấn đấu chuyển hóa mạnh. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Ninh Phước tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động phòng, chống MT-MD. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về MT-MD. Thường xuyên rà xoát địa bàn từ cơ sở cụm dâm cư để xác định số người nghiện MT, số cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng hoạt động MD. Trên cơ sở đó phân tích đánh giá tính chất và mức độ phức tạp của địa bàn về TNXH, làm cơ sở để đề xuất những giải pháp đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả.

Cùng với đó, huyện tiếp tục làm tốt công tác quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý chặt chẽ và nắm bắt số lượng di biến động của người nghiện MT, những người đã chấp hành xong hình phạt tù, người sau cai nghiện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa và tố giác tội phạm TNXH. Tăng cường lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm, làm tốt công tác cai nghiện tự nguyện, quản lý giúp đỡ người sau cai nghiện, gái bán dâm tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức cho các xã, thị trấn đánh giá các kết quả đạt được, những tồn tại trong công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có TNXH, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để triển khai xây dựng có hiệu quả. Tiếp tục nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, phong trào thực hiện cuộc vận động phòng chống MT-MD trên địa bàn các xã, thị trấn.

Với nhiều giải pháp tích cực và sự vào cuộc của các ngành, các cấp trên địa bàn, tin rằng công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không tệ nạn MT-MD trên địa bàn huyện Ninh Phước sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

* Tính đến cuối tháng 9-2019, toàn tỉnh có 463 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng để hoạt động MD. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng cũng phát hiện một đường dây gái gọi gần 100 tiếp viên nữ chuyên phục vụ cho các cơ sở karaoke trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm và một số đường dây gái gọi khác, cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ phương thức hoạt động.

* Trong 9 tháng năm 2019, toàn tỉnh phát hiện có 911 người liên quan đến ma túy tại 48/65 xã, phường, thị trấn, tăng 55 đối tượng so với cùng kỳ năm 2018. Hiện nay, có 91 đối tượng đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh. Trước tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an phải tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm MT; tổ chức tốt việc nắm tình hình để triển khai công tác phòng ngừa, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm MT.