Sở Tài nguyên và Môi trường phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Trong 9 tháng năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã bám sát chương trình công tác năm, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được giao, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm của năm.

Năm 2019, lĩnh vực đất đai được ngành chọn là nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá, với 2 nhiệm vụ chính là xác định giá đất cụ thể đối với các khu đất trên địa bàn tỉnh để tổ chức đấu giá thuê quyền sử dụng đất và tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất và cho thuê; nhiệm vụ thứ 2 là thực hiện có hiệu quả Đề án tăng thu ngân sách về lĩnh vực đất đai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ những tháng đầu năm, Sở TN&MT đã tập trung, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bám sát theo nội dung Nghị quyết số 18/2018-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2019; Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết kịp thời hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Ảnh: Văn Nỷ

Theo đó, về công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT đã tham mưu, trình UBND tỉnh xém xét, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020); hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018. Ngành đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản sản gắn liền với đất lần đầu cho 15 tổ chức, với diện tích 312,12 ha và 6,8 ha sàn xây dựng; cấp đổi, cấp lại 14 tổ chức, với 4,8 ha và 0,2 ha sàn xây dựng; tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất đối với 77 tổ chức, với diện tích trên 1.461 ha.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 1971/2019/UBND-KTTH về việc tiếp tục rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết để làm rõ nguyên nhân và xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để hoàn thành giải quyết dứt điểm công tác đất đai năm 2019. Đến nay, các huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Nam và Thuận Bắc đã hoàn thành việc đăng ký đất đai đối với 100% thửa đất.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của 30 dự án/1.661 ha cơ bản đã hoàn thành và bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư thi công, qua đó đã chi trả cho 491 hộ gia đình, cá nhân với hơn 305 tỷ đồng; công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc- Nam trên địa bàn các huyện Thuận Bắc, Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước và Thuận Nam với tổng diện tích thu hồi trên 446 ha/1.198 hộ đến nay đã hoàn thành việc kiểm kê hiện trạng sử dụng đất. Các huyện đang thực hiện công tác xét tính pháp lý cấp xã để ban hành công tác thu hồi đất cũng như đền bù cho các hộ dân.

Về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Sở TN&MT đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, khoáng sản tại các khu vực khai thác cát, mỏ đá. Trong 9 tháng năm 2019, Sở TN&MT đã tổ chức 21 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 52 tổ chức, doanh nghiệp trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước; đã phát hiện 44 tổ chức vi phạm chủ yếu về sử dụng đất, bảo vệ môi trường và vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch số 2744/2019/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật- dự toán lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính xã Phước Kháng và Phước Chiến (Thuận Bắc). Đồng thời, tiến hành nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính các xã Phước Đại, Phước Trung, Phước Tân, Phước tiến (Bác Ái) và các xã: Hòa Sơn, Ma Nới, Lâm Sơn, Lương Sơn (Ninh Sơn). Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, Sở cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, trình ký xác nhận bản đồ phục hồi, thu hồi đất giải phóng mặt bằng làm đường cao tốc Bắc- Nam, các dự án năng lượng mặt trời, nông nghiệp công nghệ cao…

Đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, ngành tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch công tác theo hướng có chiều sâu đi vào trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với các ban ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực TN&MT. Bên cạnh đó, ngành cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TN&MT nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho người dân trong việc sử dụng đất và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.