Tp. Phan Rang – Tháp Chàm: Xây dựng mô hình “Chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”.

(NTO) UBND các phường, xã trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”.

 Mô hình “Chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng” có trách nhiệm tham mưu UBND phường triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Trọng tâm là phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, chia sẻ, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù làm ăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời thường xuyên gần gũi, động viên người chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ mặc cảm, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, của địa phương, yên tâm lao động sản xuất, tham gia các hoạt động của địa phương trở thành người có ích cho xã hội.

Lễ ra mắt mô hình “Chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”